Tarih seçiniz...

 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vista Turizm ve Seyahat A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Vista Turizm ve Seyahat A.Ş. (Vista), faaliyetlerini yürütebilmek ve hizmet verebilmek amacıyla hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerin kişisel verilerini ofisleri, şubeleri, çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya hesapları, anlaşmalı/anlaşmasız kurumsal müşterileri veya benzeri kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamaktadır. Sunulan ürün veya hizmete göre değişkenlik göstermekle birlikte gerçek kişilerin TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta adresi, telefon, ikametgah adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerini, vize işlemleri için gerekli olan finansal ve görsel verilerini ve pasaport bilgilerini, havayolu, otel, araç kiralama gibi firmaların sadakat programlarına ait kart bilgilerini, tahsilat yapabilmek veya garanti amaçlı kullanmak amacıyla kredi/banka kartı bilgilerini, kurumsal şirket anlaşması doğrultusunda hizmet verildiği durumlarda ilgili şirkete raporlama yapılabilmek amacıyla gerekli olan şirket içi pozisyon, personel numarası, departman adı gibi bilgileri edinmektedir.Vista, ulaşım, konaklama, araç kiralama, vize ve sigorta işlemleri, toplantı ve etkinliklik organizasyonu veya başkaca bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla hizmetten yararlananların bilgilerini, yurt içinde veya yurt dışında bulunan havayolu, otel, araç kiralama şirketi, konsolosluk, yetkili vize aracı kurumu, kongre kayıt acentesi, tur şirketi, sigorta acentesi, transfer firması ve bunun gibi hizmetin verilmesine  aracılık eden ilgili firmalara aktarmaktadır. Ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde tarafınıza ileti gönderilebilmesi için hizmet sağlayıcı firmaya ve iletişim izinlerini kontrol edebilmeniz için kanunen yetkilendirilmiş İYS AŞ’ye iletişim bilgileriniz aktarılacaktır.Vista, sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlayabilmek, müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini yönetilebilmek, fatura düzenleyebilmek, raporlama ve denetim yapabilmek,  yasal gereksinimlerini yerine getirebilmek, ilgili mevzuatlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilebilecek bilgileri paylaşılabilmek amacıyla hizmetlerden yararlanan kişilere ait bilgileri  kendine ait veri tabanında ve uçak bileti rezervasyonlarında kullanılan güvenilir bir global dağıtım sisteminde (GDS) saklamaktadır.Vista’nın sunduğu hizmetlerden yararlananların harcamaları Vista’nın Kurumsal Müşterisi olan firmalar tarafından sağlanıyorsa,  yolcuyla ilgili bilgiler ilgili şirket ve ilgili şirketin talep edeceği diğer üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmakta ve seyahat detayları raporlanmaktadır.Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgiye www.vistatourism.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.  Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.Her zaman Vista’ya https://www.vistatourism.com/kisisel-veriler/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’unu doldurarak formda belirtilen yöntemlerden birisi ile ulaşarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediği öğrenebilir,  b) işlenmişse bilgi talep edebilir, c) işlenme amacı ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilir, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilir, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesi isteyebilir, e) Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi / yok edilmesi talep edebilir,  f) verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.İletişim Adresi: Meclisi Mebusan Cad.Kılıçali Paşa Mah. Vista Plaza No:17 Kat: 4-5-6-7 Salıpazarı 34433 Beyoğlu İstanbul Türkiye

GezKanatlan.com sitesinin tüm seyahat hizmetleri Vista Turizm ve Seyahat Acentesi tarafından verilmektedir. Her hakkı saklıdır. ©2012 Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.